PUBLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 7/2015, de 21 de juliol, PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI ORGÀNICA 6/1985, de 1 de juliol, DEL PODER JUDICIAL 


Es posa en coneixement de tots els col·legiats que ahir, dia 22 de juliol, es va publicar en el BOE la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2015, exceptuant els apartats un, dos i cinc de la disposició final tercera, que ho faran a l’any de la seva publicació.

Podeu consultar aquesta Llei Orgànica en el seguent link Annex_circular_20_BOE_LO

 

BOE