Novedades jurídicas

Con fecha 21 de mayo de 2021, compartimos las Novedades Jurídicas sucedidas a lo largo de estos días enviadas por el ICPB:

PUBLICACIONS BOE

PUBLICACIONS DOGC

PUBLICACIONS DOUE

Informacions d’interès

Referències del Consell de Ministres

Acords del Govern de la Generalitat

CGPJ

Enllaç a l’enquesta «Els Espanyols i la Justícia». Maig de 2021

Colegio de Registradores de España

Tribunal Constitucional

CNMC

Parlament de Catalunya

Ministeri de Justícia

CGPE

Agència Tributària de Catalunya

Notícies de premsa

El Periódico

El País

El Punt Avui

Ara.cat

Expansión

Cinco Días

El Economista

Confilegal

Blog Hay Derecho  / Expansión

Catalunya Press

La Vanguardia

Legal Today

Altra documentació:

Álvaro Perea González (Lletrat de l’Administració de Justícia)

Autors: Antonio Salas Carceller (Ex Magistrat de Tribunal Suprem); José María Blanco Saralegui (Advocat. Magistrat en excedència. Ex coordinador de l’Àrea Civil de el Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem); Sonia Calaza López (Catedràtica de Dret Processal. UNED); Victòria Sánchez Pos (Professora de Dret Processal. Universitat de Navarra),; Patricia Gabeiras Vázquez (Advocada) . Diari La Ley,  Nº 9848, Secció Pla de Xoc de la Justícia / Enquesta, 12 de maig de 2021, Wolters Kluwer

Fuente: ICPB