MODIFICACIÓ RETENCIONS PROFESSIONALS

El darrer dissabte dia 11 de juliol es va publicar en el BOE el Reial Decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributaria suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. Una de les mesures que estableix l’esmentat decret [...]