El darrer dissabte dia 11 de juliol es va publicar en el BOE el Reial Decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributaria suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

Una de les mesures que estableix l’esmentat decret és la reducció del percentatge de retenció a compte del IRPF pels professionals, que passa a ser del 15% amb caràcter general i del 7% pels professionals de nou inici (en el propi any d’inici de l’activitat i en els dos següents).

Aquestes modificacions ja són vigents avui dia 13 de juliol.

Podeu consultar la taula de retencions 2015-16 elaborada per la AEAT en el següent link reten_ingresos_cuenta_IRPF1.