Novedades jurídicas

Con fecha 16 de abril de 2021, compartimos las Novedades Jurídicas sucedidas a lo largo de estos días:

PUBLICACIONS BOE

PUBLICACIONS DOGC

Resolucions judicials d’interès

Informacions d’interès

Referències del Consell de Ministres

Acords del Govern de la Generalitat

Departament de Justícia

El Defensor del Pueblo

Agència Tributària de Catalunya

Tribunal Constitucional

CGPJ

Colegio de Registradores de España

Notícies de premsa

Públic

El Periódico

El País

El Punt Avui

La Vanguardia

Ara.cat

Economist & Jurist

Confilegal

El Confidencial

Diari de Sabadell

Expansión

El Derecho.com

 

Altra documentació:

 

Fuente: ICPB