Us informem de que ahir dia 1 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1065/2015, de 27 de novembre, sobre comunicacions electròniques a l’Administració de Justícia en l’àmbit territorial del Ministeri de Justícia i pel qual es regula el sistema LexNET.

Aquest Decret deroga l’anterior R.D 84/2007, de 26 de gener, sobre implantació en l’Administració de Justícia del sistema informàtic de telecomunicacions LexNET i Desenvolupa la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia, pel que fa a les comunicacions i notificacions electròniques, així com a la presentació electrònica d’escrits, documents o altres mitjans o instruments i al trasllat de còpies, en l’àmbit de la competència del Ministeri de Justícia i sense perjudici de les competències assumides per les comunitats autònomes.

La seva entrada en vigor, pel que fa als òrgans i oficines judicials, fiscals i per als professionals de la justícia, serà el dia 1 de gener de 2016.

Podeu consultar el R.D en el següent link: BOE

Fuente: ICPB