Procuradors a Barcelona

Procuraduria Beatriz de MiquelNecesitaprocurador
Procuradora dels Tribunals de Barcelona

El Despatx de Procuradors a Barcelona de Beatriz de Miquel inicia la seva activitat professional l’any 1999 com a Procuradora dels Tribunals de Barcelona, i en l’actualitat ha anat ampliant atenent cada dia els Partits Judicials de l’Àrea de Barcelona.

El despatx de Procuradors a Barcelona es caracteritza pel respecte als principis de confiança amb el client, la màxima diligència en el compliment de les tasques encomenades,  per adaptar-nos a les noves tecnologies amb la finalitat de donar un servei més ràpid, i, per estar en contínua formació per estar d’acord amb les últimes novetats vigents i oferir així el millor servei personalitzat als nostres clients.

La importància dels Procuradors i de les Procuradories, s’entén en reconèixer amb una mica de detall les funcions que compleixen en representació dels clients davant els tribunals.

A més, per oferir el millor servei, el despatx disposa d’equip de l’ONU format per professionals del Col.legi de Procuradors de Barcelona: en total, 2 procuradors, 1 col.laborador extern, 3 Oficials habilitats, 1 auxiliar, 2 administratius i servei sde repartiment diari.

Justicia

La Figura del Procurador

El Procurador dels Tribunals és un professional liberal i independent, llicenciat o graduat en Dret, que coneix el funcionament dels òrgans jurisdiccionals i que garanteix la igualtat de les parts en el procés judicial, a les quals representa de manera directa, voluntària, legal i tècnica.


Actua en totes les jurisdiccions del Dret i participa en tot el procediment judicial, responsabilitzant-se’n i agilitzant-ne els tràmits, a més d’oferint-ne una comunicació objectiva i fidedigna sobre el desenvolupament. Així mateix, tramita a l’advocat totes les resolucions i escrits que presenta i vetlla pels interessos del client guardant-li el secret professional. És, en definitiva, un veritable especialista en l’àmbit de l’execució judicial i un col·laborador necessari de l’Administració de Justícia.
Veure més sobre les Funcions del Procurador
Casajuridica

Partits Judicials

Procuradora dels Tribunals de Barcelona, ​​El Prat de Llobregat, *Gavá, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de *Gramanet, Badalona, ​​Cerdanyola del Vallès, Rubí, Terrassa, Sabadell i Mataró.

BLOG

 • TIPUS DE PROCURADORS AMB BASE A LA SEVA REPRESENTACIO

  L’ordenament jurídic Español, permet certa llibertat a l’hora d’exigir o no la presència de procuradors dins del procés judicial, tenint en compte el tipus de procés que s’avanci davant els tribunals.

  Per norma general, els Procuradors de Barcelona actuen en la majoria de processos que es presenten en els diversos partits de la província. S’exclouen tal vegada per òbvies raons, alguns judicis de menor quantia en els quals la jurisdicció no exigeix aquesta figura.

  Dins de l’ordenament jurídic de la província de Barcelona, es distingeixen tres tipus diferents de representació a saber: Legal, Voluntària i Processal, requerint-se para cada cas, un apoderament notarial per part del justiciable o bé l’apoderament previ a l’inici del procés davant els tribunals.

  En el despatx de Procuradors a Barcelona Beatriz de Miquel estem especialitzats en Dret Processal.

   

  Serveis Procuradors a BarcelonaSERVEIS INTEGRALS DE PROCURADORIA

  Comments are closed.