Novedades jurídicas del 6 al 12 de septiembre de 2020

Con fecha 18 de septiembre de 2020, compartimos las Novedades Jurídicas sucedidas a lo largo de estos días:

PUBLICACIONS BOE

 

 • Ordre JUS / 837/2020, de 7 de setembre, per la qual es resol la convocatòria de lliure designació, efectuada per Ordre JUS / 236/2020, de 27 de febrer Link
 • Resolució de 27 d’agost de 2020, de la Direcció de Seguretat Jurídica i Fe Pública, que deixa sense efecte la de 27 de juliol de 2020, per la qual s’acorda el restabliment de mesures en cas de rebrots de COVID-19 en el Registre de Totana Link
 • Resolució de 28 d’agost de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual s’acorda el restabliment de mesures en cas de rebrots de COVID-19 en el Registre de TeldeLink

 

PUBLICACIONS DOGC

 

 • RESOLUCIÓ SLT/2160/2020, de 8 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) Link
 • RESOLUCIÓ SLT/2194/2020, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. Link
 • RESOLUCIÓ JUS/2164/2020, de 7 de setembre, per la qual es fa pública la relació dels convenis de col·laboració signats pel Departament de Justícia durant l’any 2019. Link
 • RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Link

 

 

Iniciatives legislatives Corts Generals

  • Proposició de Llei relativa a la modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil, sobre el règim jurídic dels animals. Link

  Presentada pel Grup Parlamentari Popular al Congrés

   

  • Proposició de Llei per la qual es modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, de Registre Civil. Link

  Presentada pel Grup Parlamentari Socialista

 

Resolucions judicials d’interès

  • Sentència del Tribunal Suprem de 28 de juliol de 2020. Sala Primera. Recurs extraordinari per infracció processal. Posició jurídica dels tercers intervinents. D.A. 7a de la LOE. Possibilitat de recórrer dels agents cridats al procés pel que fa als pronunciaments de la sentència que els puguin resultar adversos. Impugnació de la sentència. Requisits. Perjudici a la impugnació. Link
  • Sentència de Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 16 de juliol de al 2020 (peticions de decisió prejudicial plantejades pel Jutjat de Primera Instància nº 17 de Palma de Mallorca i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ceuta) – CY / Caixabank, SA (C-224/19), LG i PK / Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (C-259/19) (Assumptes acumulats C-224/19 i C-259/19) (1) – (Procediment prejudicial – Protecció dels consumidors – Directiva 93/13 / CEE – Articles 6 i 7 – Contractes celebrats amb els consumidors – Préstecs hipotecaris – Clàusules abusives – Clàusula que imposa a el consumidor el pagament de la totalitat de les despeses de constitució i cancel·lació de la hipoteca – Efectes de la declaració de nul·litat de tals clàusules – Facultats del jutge nacional en relació amb una clàusula qualificada de «abusiva» – Repartiment de les despeses – Aplicació de disposicions nacionals de caràcter supletori – Article 3, apartat 1 – Apreciació de l’ caràcter abusiu de les clàusules contractuals – Article 4, apartat 2 – Exclusió de les clàusules relatives a l’objecte principal del contracte o l’adequació del preu o de la retribució – Requisit – Article 5 – Obligació de redactar les clàusules contractuals de forma clara i entenedora – costes – Prescripció – Principi d’efectivitat) Link

 

INFORMACIÓ D’INTERÉS

Referències del Consell de Ministres

08-09-2020

 • ACORD pel qual s’aprova el Pla Anual Normatiu de l’Administració General de l’Estat per a 2020. Link

CGPJ

07-09-2020

 • El president del TS i del CGPJ reclama «una major claredat normativa» respecte de la restricció de drets com a conseqüència de la crisi sanitària Link

 

FGE

07-09-2020

 • La fiscal general de l’Estat presenta la Memòria de la Fiscalia en l’obertura de l’Any Judicial Link

Ministeri de Justícia

09-09-2020

 • La comissió d’experts culmina el text de la nova Llei d’enjudiciament criminal Link

Departament de Justícia

09-09-2020

 • Justícia i els procuradors catalans sumen esforços per impulsar la mediació dins i fora dels jutjats Link

Parlament de Catalunya

09-09-2020

 • El ple aprova la llei per contenir el preu dels lloguers Link

 

PREMSA

Confilegal

07-09-2020

 • El Senat suprimeix l’obligació que els professionals demanin cita prèvia per acudir als jutjats Link

09-09-2020

 • Justícia treballa en una reforma que permeti l’accés únic a l’advocacia i la procura Link

El País

07-09-2020

 • La Fiscalia anuncia una nova instrucció per fer front a l’okupació Link

la Vanguardia

11-09-2020

 • Les ocupacions il·legals creixen un 41% a Barcelona Link

El Periódico

06-09-2020

 • Les entitats albiren d’una tardor plena de desnonaments Link

08-09-2020

 • La nova llei de memòria anul·la les sentències del franquisme Link

 

Cinco Días

07-09-2020

 • Advocats i procuradors rebutgen que l’agost hagi alleujat el col·lapse judicial Link

07-09-2020

 • Les execucions hipotecàries baixen un 64,3% en el segon trimestre Link

08-09-2020

 • La Seguretat Social permetrà als autònoms societaris acollir-se a la tarifa plana després fixar-lo el Suprem Link

09-09-2020

 • El Senat aprova el projecte de llei de mesures per agilitzar la Justícia davant el Covid Link

Ara.cat

08-09-2020

 • La llei de memòria democràtica de l’Estat posarà fi a les fundacions públiques que enalteixin dictadors Link

Blog Hay Derecho / Expansión

10-09-2020

 • L’okupació com a problema legal i social, per Carlos Viader Castro Link

 

ALTRE DOCUMENTACIÓ

 • És jurídicament possible el desallotjament immediat d’habitatges objecte d’un delicte lleu d’ocupació il·legal ?  José Luis Rodríguez Lainz. Magistrat titular de Jutjat d’Instrucció 4 de Còrdova. Publicat en Diari La Ley, Nº 9693, Doctrina, 10 de Setembre de 2020, Wolters Kluwer Link

 

 • Procés participatiu per a l’adaptació del Codi civil de Catalunya a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Publicat l’11/9/2020. Es tanca el 15.10.2020.Link

 

 • Bases de la Reforma del Codi Civil de Catalunya en matèria de Suport a l’exercici de la Capacitat JurídicaLink

 

 

 

Fuente: ICPB