Novedades jurídicas del 21 al 27 de junio de 2020

Con fecha 2 de julio de 2020, compartimos las Novedades Jurídicas sucedidas a lo largo de estos días:

Publicaciones BOE

 • Ordre INT / 550/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors amb Portugal temporalment restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre INT / 551/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per a exercir l’activitat comercial Link
 • Acord de 4 de juny de 2020, de la Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial, pel qual es pública l’Acord de 30 d’abril de 2020, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, relatiu a la composició de la Secció Segona de la Sala d’Admissions de la Sala Quarta. Link
 • Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1344-2020, en relació amb l’article 238 bis, últim paràgraf, de la Llei d’enjudiciament criminal, en la redacció que en fa la Llei 13/2009, de 3 de novembre, per possible vulneració dels arts . 24.1 i 117.3 CE. Link
 • Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrialLink
 • Acord de 25 de juny de 2020, de Ple de el Consell General de Poder Judicial, pel qual es designen els Magistrats de la Sala Quarta del Tribunal Suprem que han de formar part, l’any 2020, de la Sala de Conflictes de Jurisdicció prevista en l’article 39 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Link
 • Acord de 25 de juny de 2020, de la Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial, pel qual s’atribueix a determinats jutjats, amb competència territorial indicada per a cada un dels casos, de manera exclusiva i excloent o no excloent, segons els casos, el coneixement de la matèria relativa a les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries, quin prestatari sigui una persona física, amb efectes des de l’1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2020 Link

Publicaciones DOGC

 • ORDRE JUS/95/2020, de 17 de juny, per la qual es deixa sense efectes l’Ordre JUS/14/2020, d’11 de febrer, que determina la data d’entrada en funcionament de la Unitat Processal de Suport Directe del partit judicial de Tremp, i es determina una nova data d’entrada en funcionament. Link
 • RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d’oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2. Link
 • LLEI 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals. Link
 • DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. Link

 

Iniciatives legislatives Corts Generals

 • B.O. del Congrés dels Diputats
  • Text aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats del Projecte de Llei per la qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix l’article 52 d) de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2 / 2015, de 23 d’octubre (procedent del Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer). Link

   

  B.O. del Congrés dels Diputats

  • Informe de la Ponència del Projecte de Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. Link

 

Resolucions judicials d’interès

 • Sentència de 18 de juny del Tribunal Constitucional, dictada en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 4362-2017, interposat pel president de Govern contra l’art. 5 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 17/2017, d’1 d’agost, del Codi Tributari de Catalunya i d’aprovació dels Llibres Primer, Segon i Tercer, relatius a l’Administració Tributària de la Generalitat. Link

 

Información interés

Acords del Consell de Ministres

 • REIAL DECRET-LLEI pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. Link
 • ACORD pel qual s’aprova la declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Nacional de l’Orgull LGTBI. Link
 • ACORD pel qual es pren raó de la declaració d’emergència per a la contractació dels serveis de disseny, desenvolupament, pilot i avaluació d’un sistema que permeti el rastreig de contactes en relació a la pandèmia ocasionada per la COVID-19, amb una durada de 5 mesos, per un import de 330.537,52 euros, IVA inclòs. Link
 • REIAL DECRET-LLEI de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom. Link

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern aprova un nou Decret llei per adaptar el funcionament de l’Administració a la fi de l’estat d’alarma Link
 • El Govern aprova la línia de subvencions de 2,4 milions d’euros de suport a microempreses i autònoms per fer front a la crisi de la Covid-19 Link
 • El Govern sol·licita al Parlament tramitar per la via d’urgència extraordinària el Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica Link

AEPD

 • Comunicat de l’AEPD sobre la informació sobre tenir anticossos de la COVID-19 per a l’oferta i recerca de feina Link

Departament de Justícia

 • Les associacions podran continuar adoptant acords per videoconferència durant tot el 2020 Link

Ministeri de Justicia

 • Campo reprèn avui amb una reunió a la Reial Acadèmia Espanyola els treballs de la Comissió per a la modernització del llenguatge jurídic Link
 • El Ministeri de Justícia presenta els seus plans de xoc a les CCAA, als sindicats i als col·lectius de jutges, fiscals i lletrats Link

CGPJ

 • El CGPJ aprova la Guia de criteris d’actuació judicial per decidir sobre la custòdia dels fills després de la ruptura matrimonial Link  Guia: Link

Prensa

El Periódico

 • Els robatoris a víctimes locals obren la porta de la presó a lladres violents Link
 • Creixen els contagis de coronavirus entre adolescents i joves a Catalunya Link
 • Creixen un 58% les peticions d’ajuda de víctimes del masclisme Link
 • «Em van ocupar la casa en ple confinament, mentre estava treballant com sanitària»Link
 • La llei de nadons robats torna a Congrés Link
 • El teletreball d’emergència no entusiasma, però el 80% de treballadors no concep tornar igual a l’oficina Link
 • PSOE i Unides Podem pacten garantir atenció mèdica a les residències Link
 • L’empresa i el treballador han d’acordar per escrit els detalls del teletreball Link

El País

 • Catalunya només preveu nous confinaments totals per brots molt localitzats Link
 • L’escàs marge fiscal complica que el Govern doni més ajudes per la crisi Link
 • Barcelona surt de l’alarma amb una sobremortalitat de 3.434 persones Link
 • La justícia obliga el Govern a revelar els alts càrrecs que refusen declarar els seus béns Link
 • Una dona de 59 anys aconsegueix una pensió vitalícia del seu ex perquè a la seva edat és «improbable» que trobi feina Link
 • El PP recorre davant del Tribunal Constitucional el decret de Torra d’accés a l’habitatge Link
 • El 40% de les empreses que ha implementat el teletreball pensa mantenir-lo en el futur Link
 • L’FMI preveu un impacte més greu de la pandèmia i una recuperació més lenta Link
 • La no devolució dels bitllets aeris, principal queixa dels consumidors durant l’estat d’alarma Link
 • Els empleats podran negociar el seu horari quan teletreballin, segons la llei que prepara el Govern Link
 • El Poder Judicial reclama que es reguli per llei la custòdia compartida Link
 • Els ERTO costaran 11.000 milions d’euros a la Seguretat Social Link
 • La Fiscalia obre 43 diligències a residències catalanes per depurar responsabilitatsLink

El Diario.es

 • Fi de l’estat d’alarma: més de 9.000 detinguts i 1,2 milions de sancions Link
 • Judicis telemàtics, una idea de la pandèmia que emergeix com a alternativa davant el tap de la Justícia post-COVID Link
 • La Seguretat Social pacta les ajudes per als autònoms i l’estalvi en el pagament de la quota fins al setembre Link
 • Els empleats tindran dret a teletreballar per «força major» quan un familiar malalt o tingui un accident Link
 • La prestació ordinària de ‘atur’ dels autònoms a partir del juliol exigeix a l’almenys un any de cotització Link

La Vanguardia

 • Triple control a l’aeroport als turistes que arriben a Espanya Link
 • El Banc d’Espanya qüestiona una desescalada ràpida Link
 • Les residències espanyoles, al capdavant de mortalitat a Europa Link
 • La justícia es nega a obrir una causa general al Govern per la Covid-19 Link
 • Les institucions europees tanquen un acord sobre les demandes col·lectives Link
 • El pla davant els brots assignarà tres nivells de risc als territoris Link
 • La patronal i els sindicats aproven la proposta dels ERTO de Govern Link
 • El Congrés convalida el decret de nova normalitat amb un ampli suport inclòs el del PP Link
 • Els jutges catalans demanen nomenar un portaveu per millorar la seva imatge Link
 • Deutes impagables, per Carles Mundo Link
 • El Defensor del Poble demana una llei que protegeixi l’usuari de residències Link

El Economista.es

 • El Govern presentarà al llarg del pròxim mes l’índex de preus de lloguer després de realitzar més de 11.000 consultes Link

 

Voz Pópuli

 • Gairebé un 20% dels viatgers van entrar a Espanya a l’estiu per fronteres on no hi haurà control sanitari Link
 • Catalá ‘recluta’ a Cañete i Caamaño per intervenir en disputes pel coronavirus Link
 • Montero avisa que es poden pujar els impostos en 72.000 milions d’euros Link

Cinco Días

 • El Pacte de Toledo es reinicia aquest dilluns per reformar les pensions Link
 • Una advocada aconsegueix que es respecti la seva baixa maternal a una causa Link
 • El Govern crea una aplicació que remet un missatge a qui hagi tingut contacte amb positius per Covid-19 Link
 • Justícia i empremta digital: una solució en l’era post-Covid-19 Link
 • PSOE i Podem aparquen la creació de nous impostos per facilitar el pacte de la reconstruccióLink
 • L’empresa haurà de pagar a l’empleat les despeses del teletreball Link
 • Les reclamacions es multipliquen durant l’estat d’alarma Link

 

Expansión

 • L’execució civil singular: un problema al desert, per Álvaro Perea – Lletrat de l’Administració de Justícia Link
 • Espanya és condemnada per no permetre a una mare veure el seu fill en acollida Link
 • El Congrés acorda ampliar els terminis d’instruccions penals a 12 mesos Link
 • Fins a 600.000 euros de multa per incomplir la normativa de la ‘nova normalitat’ Link
 • Subhastes extrajudicials per garantir la viabilitat empresarial Link
 • El Govern prorroga les restriccions a l’acomiadament fins al 30 de setembre Link

Confilegal

 • El promotor de l’Acció Disciplinària de l’CGPJ obre diligències informatives al magistrat Martínez Seijo per una participació telemàtica Link
 • Arriaga no tira la tovallola després de la inadmissió de la querella: Recorrerà en súplica al TSJC i després «més amunt» Link
 • Els consumidors segueixen guanyant la batalla als bancs per usura i falta de transparència en les targetes «revolving» Link
 • Arriaga plantejarà al TSJC que elevi al TJUE una qüestió prejudicial per patir de recurs d’apel·lació a la seva querella Link
 • Condemnada per apropiació indeguda una procuradora que es va negar a tornar al seu client 336.000 euros transferits pel Jutjat Link
 • La AEAFA defensa l’obligació de comptar amb advocats especialitzats en vies alternatives a la judicial Link
 • El 97% de personal de Justícia de la CAM que ha participat en l’estudi serològic de detecció del Covid-19 ha donat negatiu Link
 • Arriaga Associats demana al TSJC que elevi dues qüestions prejudicials a l’TJUE Link
 • El Constitucional anul·la una sentència del TSJM que va declarar la nul·litat d’un laude tot i la petició d’arxiu de les parts Link
 • El TSJ d’Extremadura inadmet una querella contra tres magistrats de l’Audiència de Càceres pel IRPH Link
 • El Col·legi d’Advocats de Màlaga recorre davant el CGPJ els acords que limiten l’accés dels advocats a les seus judicials Link
 • El CNLAJ torna a reclamar que les aplicacions que s’utilitzin per als judicis telemàtics comptin amb la validació del CTEAJE Link

Europa Press

 • El TSJC inadmet una querella d’Arriaga contra cinc magistrats i els multa per mala feLink

Ara.cat

 • La Generalitat facilitarà assessorament gratuït a particulars i empresaris ofegats per deutes arran del covid-19 Link

El nou 9.cat

 • Vallés Oriental – El TSJC es fa seva la petició d’un desè jutjat de primera instància Link

El Mundo.es

 • Allau de demandes per declarar fixos als interins catalans Link

Cadena Ser

 • El Defensor del Poble denuncia que les aerolínies es neguen a tornar els diners dels bitllets cancel·lats Link

Público

 • Lesmes designarà la cúpula del Suprem sense esperar a la renovació de l’CGPJ Link

 

Otra Documentacion

 • El apud acta electrònic en temps de l’COVID-19: principi de legalitat vs. designa telemàtica de procurador amb autorització del client Link

 

Firmado por:

Fernando Javier Cremades López de Terol

Lletrat de l’Administració de Justícia

Diari La Ley, Nº 9662, Secció Pla de Xoc de la Justícia / Tribuna, 26 de juny de 2020, Wolters Kluwer

Fuente: ICPB