ACORD SALA DE GOVERN TSJC

Us informem que en relació amb la interpretació i abast dels articles 780.1 i 784.1 LECrim, s’ha produït recentment una interpretació per part d’algun Jutjat del Penal de Barcelona respecte al còmput dels terminis per a presentar els escrits d’acusació/defensa que ha generat certa inseguretat jurídica. Per aquest motiu, des del Col·legi de Procuradors hem realitzat les gestions oportunes davant el Secretari de Govern i demés institucions per obtenir una unificació de criteris, aconseguint que es prengui com a base que el còmput dels termini per qualificar s’hagi d’iniciar des del lliurament de la causa, mitjançant original o fotocòpies.

Es dona trasllat de l’Acord del Secretari de Govern del TSJC dictat en data 4 d’abril de 2017, juntament amb part de l’Acta de Junta de jutges, referent al còmput dels termini per qualificar.

Poder consultar aquest acord clicant el següent enllaç: Acord Sala de Govern

JUNTA ICPB

Barcelona, 24 d’abril de 2017