SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE TAXAS JUDICIALES ESTATALES

Us informen que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en data 21.07.2016, que sense perjudici d’un estudi més profund, ja podem destacar que es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l’article 7, apartat 1 de la Llei 10/2012 de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes a l’àmbit de l’Administració de Justícia, i més concretament en:

– A l’ordre jurisdiccional civil: Apel·lació: 800 €; Cassació i extraordinari per infracció processal: 1.200 €.

– A l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu: Abreujat: 200 €; Ordinari: 350€; Apel·lació: 800 €; Cassació: 1.200 €.

– A l’ordre Social: Suplicació: 500 €; Casación:750 €.

Igualment es declara la nul·litat de l’article 7.2 de la referida Llei, que establia el pagament d’una quota variable a afegir a les quantitats que els actors o recurrents en tots els graus de la Jurisdicció tenien que pagar com a base imposable inicial.

Aquesta ha estat una constant reivindicació dels procuradors del nostre Col·legi, que finalment ha estat escoltada pel Tribunal Constitucional, motiu pel qual podem començar les vacances amb una gran satisfacció.

Podeu llegir la Sentència complerta, clicant el següent Link

Font Original. ICPB