El Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB) ha convocat les eleccions per a la seva Junta de Govern per al proper 10 de juny, des de les 9 i fins a les 15 hores, per procedir a l’elecció dels següents càrrecs:

DEGÀ/NA
VICEDEGÀ/NA
SECRETARI/A
VICESECRETARI/A
TRESORER/A
VOCAL DEONTOLOGIA
VOCAL CULTURA I COMUNICACIÓ
VOCAL PRIMER
VOCAL SEGON
VOCAL TERCER
VOCAL QUART
VOCAL CINQUÈ

Aquesta convocatòria compleix l’acord de la Junta de Govern celebrada el dia 6 de maig i seguint el que disposen els articles 38 i següents de l’Estatut de l’ICPB.

Les eleccions als càrrecs tindran lloc a la seu del Col·legi a la Ciutat de la Justícia – Sala de Notificacions (Gran Via 111, planta baixa) i a les Delegacions Territorials dels diferents partits judicials. La Mesa electoral estarà formada per dos membres de l’actual Junta que no es presenten a la reelecció i per dos col·legiats que es presentin a la Mesa voluntàriament i que preferiblement siguin els de més recent incorporació. Pel que fa a les Delegacions Territorials, la Taula electoral estarà formada pels Delegats/des i Sots-delegats/des, d’acord amb l’Art. 43.3 de l’Estatut de l’ICPB.

Per a ser candidat a qualsevol dels càrrecs de la Junta de Govern, serà requisit indispensable exercir la professió de procurador dels tribunals i portar almenys 3 anys d’exercici pels càrrecs Vocal Quart i Cinquè, 5 anys per a la resta de càrrecs, execeptuant el de Degà/na, que requerirà de 10 anys d’exercici d’acord amb l’Art. 30 de l’Estatut del ICPB.

Les candidatures s’han de presentar per escrit i signades per tots els càrrecs a la Secretaria del Col·legi de Procuradors de Barcelona (c/ Ali Bei, 29) entre els dies 9 al 18 de maig de 2015 d’acord amb l’Art. 41.1 de l’Estatut del ICPB.

Les candidatures es proclamaran al 19 de maig d’acord amb el disposat a l’Art. 41.4 de l’Estatut del ICPB. Des d’aleshores s’iniciarà la campanya electoral, excepte en el supòsit que pels càrrecs objecte de convocatòria s’hagi presentat un sol candidat per cadascun d’ells. En aquest cas, els càrrecs es proclamarien electes sense necessitat de fer eleccions.

Ir a la fuente Original